Duurzaamheid

De focus op duurzaamheid hebben we bij het Winterfestijn al jaren geleden ingezet. Zo wordt er alleen gewerkt met leveranciers uit Gorinchem en omgeving die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. 

De focus op duurzaamheid hebben we bij het Winterfestijn al jaren geleden ingezet. 

 • De ijsbaanleverancier Multitechniek uit Spijkhttps://www.mtpiceevents.nl/ gebruikt energiebesparende materialen, hergebruikt materialen en compenseert de verbruikte energie met schone zonnestroom d.m.v. zonnepanelen op het eigen pand. Daarnaast maakt Multitechniek gebruik van de mileuvriendelijke Greenway koelvloeistof. Deze vloeistof is biologisch snel afbreekbaar en door de lage vicositeit is er minder energie nodig voor het rondpompen van de vloeistof.
 • Uit de koelunit op de ijsbaan wordt warmte teruggewonnen. De warmte die vrijkomt bij het ijs koelen (restwarmte) wordt gebruikt om de tent te verwarmen. Deze warmte wordt direct de tent in geblazen, er hoeft dus geen kachel gebruikt te worden.
 • Alle leveranciers komen uit Gorinchem en omgeving
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van aggregaten maar van een vaste stroomaansluiting
 • Voor meer gebruikscomfort en minder energieverbruik tijdens regen/sneeuwbuien en minder zon/wind/regenwerking op het ijs, is de ijsbaan overkapt.

Toegankelijk voor iedereen en stimuleert ontmoeting en beweging

 • Met het wegblijven van natuurijs zorgt het Gorcums Winterfestijn ervoor dat schaatsen als cultureel erfgoed wordt behouden
 • Dit jaar vindt de 15e editie van het Winterfestijn plaats, een ware traditie in Gorinchem
 • We stimuleren dat bewegen gezond is. Dat doen we onder andere door het organiseren van de Schoolschaatsweek, waar alle groepen 4 en 5 van iedere basisschool in Gorinchem aan me mag doen. Dit zijn ruim 900 scholieren.
 • Met acties en het geven van vrijkaarten aan Voedselbank Gorinchem, Leger des Heils en ISK de Toekomst geven we minderbedeelden de kans om gratis te komen schaatsen.
 • De ijsbaan komt tot stand doordat vele Gorinchemse ondernemers, vrijwilligers en  (maatschappelijke) partners het evenement een warm hart toedragen. Het is een evenement van de Gorcummers voor de Gorcummers.
 • De ijsbaan is een evenement dat projecten en maatschappelijke stages biedt voor middelbare scholieren zoals voor het Fortes Lyceum (project economie en ondernemen) en De Windroos (helpen met decoreren van de ijsbaan).

Het Gorcums Winterfestijn is waardevol voor de binnenstad

 • De ijsbaan is in de winterperiode dé attractie in de binnenstad van Gorinchem.
 • Het evenement trekt jaarlijks 14.000 schaatsers, dit is exclusief de bezoekers die komen kijken. Dat is goed voor de economie van de binnenstad. Bezoekers combineren een bezoek aan de ijsbaan vaak met een bezoek aan de (omliggende) horeca en gaan winkelen.
 • Het Gorcums Winterfestijn wordt uitgevoerd in opdracht van St. Gorinchem Citymarketing (DVO) en samen met de organisator stimuleren we mensen de ijsbaan te bezoeken.
 • De ijsbaan geeft sponsors, lokale ondernemers en samenwerkingspartners, een podium. zichzelf te presenteren aan een groot publiek.
 • Opbrengsten worden voornamelijk gebruikt voor verdere optimalisatie van de ijsbaan.
Openingstijden,
en Tarieven